Nowa edycja projektu „Energia odnawialna – dziedzina przyszłości”

„Energia odnawialna – dziedzina przyszłości”
Projekt WND-POKL.09.02.00-10-038/13
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznościowego.

IMG_0019We wrześniu bieżącego roku zainaugurowaliśmy kolejną edycję projektu „Energia odnawialna – dziedzina przyszłości”
Ubiegłoroczna edycja cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony naszych uczniów.
W ramach zajęć uczniowie zdobywają wiedzę na temat systemów energetyki odnawialnej a w szczególności związanej z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii słonecznej, wiatru, geotermalnej, mórz, energii pozyskiwanej z procesów spalania biomasy oraz innych rodzajów energii przyjaznej środowisku naturalnemu.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia  z programowania sterowników PLC, automatyki i robotyki, termomodernizacji i świadectw energetycznych budynków.IMG_0010IMG_0001Projekt daje również możliwość poszerzenia wiedzy w ramach kół zainteresowań z zakresu matematyki i fizyki.

W dniu 5 września 2014 roku w świetlicy szkolnej zostało zorganizowane spotkanie z uczniami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie.

Energia odnawialna – dziedzina przyszłości

dla-domu„Energia odnawialna – dziedzina przyszłości” Projekt WND-POKL.09.02.00-10-038/13

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznościowego.

 

PROJEKT  „Energia odnawialna – dziedzina przyszłości”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

slonca-kwiaty-sloneczniki-promienie

CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców, poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kluczowych u 160 uczniów ZS2.

REKRUTACJA Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkól nr 2 w Pabianicach. W ramach projektu planuję się objąć wsparciem 160 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach, z czego 80 uczniów rozwinie kompetencje naukowo techniczne poprzez udział w zajęciach dodatkowych z matematyki i fizyki, 120 uczniów zwiększy kompetencję naukowo techniczne zawodowe w zakresie programowania sterników PLC, automatyki i robotyki, Odnawialnych Źródeł Energii oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. 80 uczniów zwiększy umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i edukacyjnej poprzez udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

germany-solar-power-record4Rekrutacja uczniów odbędzie się na terenie szkoły na dwie edycje: we wrześniu i październiku 2013 roku i wrześniu 2014 roku. Nabór będzie zamknięty i prowadzony pośród uczniów Zespołu Szkól nr 2 w Pabianicach. Kryterium naboru będą stanowiły wyniki nauczania, rekomendacja pedagoga szkolnego i nauczycieli, sytuacja materialna ucznia.

OFERTA PROJEKTU W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć:

  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
  2. Koło matematyczne
  3. Programowanie sterników PLC
  4. Zajęcia z automatyki i robotyki
  5. Energia okiem fizyka
  6. Montaż i badanie instalacji odnawialnych źródeł energii
  7. Termomodernizacja budynków i świadectwa energetyczne budynków.

fotowoltaika_wiatrakiZaplanowano 2 edycje zajęć:

  1. wrzesień 2013 – czerwiec 2014r.
  2. wrzesień 2014 – czerwiec 2015r.

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ ZAPLANOWANY JEST NA PAŹDZIERNIK 2013 r.